Eurojackpot — wyniki, wygrane & zasady

Play eurojackpot online: price comparison at lotto.eu

EuroJackpot lottу


Az EuroJackpot lottу 5/50 йs 2/10-es rendszert hasznбl. Нgy minden sorsolбskor 7 nyerхszбmot hъznak: 5 golyуt az 1-50 szбmtartomбnybуl, valamint 2
Euro-golyуt az 1-10 szбmtartomбnybуl. Az nyeri a fхnyeremйnyt, aki minden lottуszбmot eltalбl, de van mйg tovбbbi 11 nyeremйnyszint is:
itt mбr 3 szбm eltalбlбsбval (pl. 2 lottуszбm + 1 Euro-szбm) is hozzбjuthatunk a legkisebb nyeremйnyhez.

EuroJackpot nyerх-szбmok
2020.11.06.-i sorsolбsъ szбmok:
 • 5
 • 12
 • 26
 • 47
 • 50
 • 2
 • 3
EuroJackpot nyeremйnyek
  Цsszes Ebbхl magyar Nyeremйny
  Db Db
5+2 0 €
5+1 1 2 064 486,70 €
5+0 9 1 26 150 145 Ft
4+2 52 1 1 508 635 Ft
4+1 962 30 73 385 Ft
4+0 1514 39 36 240 Ft
3+2 2124 46 22 160 Ft
2+2 30877 581 7 850 Ft
3+1 42493 1004 5 525 Ft
3+0 66639 1558 5 040 Ft
1+2 168210 3367 3 620 Ft
2+1 619110 14658 2 390 Ft
  Joker szбmok

Nem volt telitalбlat az EuroJackpoton, нgy tovбbb hнzik a lottуnyeremйny. A kцvetkezх hйten vбrhatу bruttу nyeremйnyцsszeg (egy nyertes esetйn): 16,3 milliбrd Forint! (45 milliу Eurу)
Az EuroJackpot nyerхszбmok
kцv. sorsolбsa:

Helsinki (Finnorszбg),

november 13, pйntek 21:00 йs 22:00 kцzцtt,
friss adatok 22:30 utбn. Az EuroJackpot lottу szбmai pйntek 19:00-ig jбtszthatуk meg.

A fхnyeremйny 90 milliу eurуig halmozуdhat, ha addig nincs nyertes, a nyeremйnyt az
alsуbb nyerхosztбlyok kцzцtt sorsoljбk ki.
Magyarorszбgon a fхnyeremйny йs az 5+1-es talбlat nyeremйnye бtutalбssal, kizбrуlag eurуban vehetх fel, melybхl SZJA kerьl levonбsra.
A nyertesek a kisebb nyeremйnyeket kizбrуlag forintban vehetik бt, azok mбr adуzott, nettу nyeremйnyek.

Ha eurуban szeretnйl jбtszani йs a nyeremйnyt is abban szeretnйd, йs mellхznйd sorbanбllбst, akkor az interneten keresztьl is megjбtszhatod a szбmaidat a
theLotter segнtsйgйvel, aki a nevedben valуdi lottуszelvйnyt vбsбrol.

 • Aktuбlis EuroJackpot akciу, kьlцnsorsolбs, nyeremйnyjбtйk
 • Statisztika: EuroJackpot nyerхszбmok elхfordulбsi gyakorisбga »
 • EuroJackpot eddigi nyerхszбmai
 • Nyertek mбr valaha a szerencseszбmaid az EuroJackpot-on? Ellenхrizd »
 • Van vйlemйnyed az EuroJackpot lottуrуl, vagy a lottуkrуl бltalбban? Oszd meg velьnk »
 • Melyik lottу a kedvenced, nyertйl mбr? Szavazz, йs nйzd meg a tцbbiek vбlaszait!
 • Prуbбra tennйd a szerencsйt a vбsбrlбsaiddal (is)? Цsszegyыjtцttьk a vбsбrlбsokhoz kapcsolуdу nyeremйnyjбtйkokat
 • Lottу йs sorsjegy akciуk, nyeremйnyjбtйkok
 • Szerinted a tцbbi kьlfцldi lottуn milyen eredmйnyeket йrnйl el?

EuroMillions — az EuroJackpot nagytestvйre

Az EuroJackpot lottу (nйpnyelven: «eurolotto») a szintйn pбneurуpai lottу, az EuroMillions lottу mintбjбra jцtt lйtre.
Mindkйt lottу azonos rendszert hasznбl azonos szelvйnyбron: a jбtйkosoknak 5/50 normбl lottу szбmot йs 2 pуtszбmot kell eltalбlniuk.
A kьlцnbsйg annyi, hogy az EuroJackpot pуtszбmait 10 Euro-golyу, mнg az EuroMillions pуtszбmait 12 Star-golyу kцzьl sorsoljбk ki.
Ez az aprуnak tыnх kьlцnbsйg jelentхsen nцveli az EuroJackpot jбtйkosainak nyerйsi esйlyeit az EuroMillions lottуval szemben.

Az EuroMillions legkisebb fхnyeremйnye 17, legnagyobb fхnyeremйnye 190 milliу euro, йs 13 nyeremйnyszintet kнnбl (mбr a 2+0 is fizet) a heti kйt sorsolбs alkalmбval (kedd йs pйntek).

A magyar lottуzуkban hiбba keressьk az EuroMillions lottу szelvйnyeket, a mesйs nyeremйnyek remйnyйben.

Eurojackpot pravidla

Eurojackpot se losuje pravidelně každý pátek po 20. hodině, nejprve jsou zveřejněna výherní čísla a hra Extra 6.
Tabulka výher je zveřejněna později.
Pro každý vsazený sloupec hádáte čísla pro dvě osudí zároveň.
V prvním osudí se losuje 5 čísel z 50, v druhém 2 čísla z 10.
Průběh losování je možné sledovat ze záznamu na kanále Youtube.
Provozovatelem v Česku je SAZKA a.s.

Kde vsadit a za kolik

Eurojackpot vsadíte v místech označených logem Sazky, nebo online na internetu zde.
Na Sázence je umístěno 6 sloupců, které se skládají ze dvou polí.
V prvním poli tipujete pět čísel z padesáti a v druhém poli dvě čísla z deseti.
Můžete vsadit libovolný počet sloupců.
Na Sázence lze jednotlivé sloupce také tipovat náhodným tipem proškrtnutím příslušné kolonky označené písmenem N.
Cena za jeden vsazený sloupec je 60 Kč.
Svoje čísla si můžete předplatit až na 6 slosování dopředu. Čísla na sázence se zaškrtnutím sčítají, pro 6 týdnů zvolte zároveň 1, 2, 3.
Vstup do hry Extra 6 stojí 40 Kč.
Celkem za Plný tiket zaplatíte 400 Kč.
Uzávěrka je v 19 hodin v den losování.

Jackpot

Vyhrát jackpot můžete uhodnutím pěti čísel prvního osudí a zároveň dvou čísel druhého osudí.
Vstup do hry o jackpot není ničím podmíněn, hrajete tedy už při sázce na jeden sloupec za 60 Kč.
Nejnižší jackpot začíná na 10 milionech Eur.
Pokud jej nikdo nevyhraje, tak se pro další slosování navyšuje a to až do částky 90 milionů Eur.
V případě více výherců se výherní částka dělí mezi ně.

Prémie Eurojackpot

Prémiová hra Cesta kolem světa byla ukončena a nahrazena hrou o Věcné prémie.
Losují se kódy sázenek. Termíny a ceny prémií jsou uvedeny v tabulce.
Vstup do hry o prémie je podmíněn vsazením Plného tiketu, nebo sázkou Systém 5/50 + 4/10 a výše spolu s hrou Extra 6.

Prémiové hry 2019
Termín Počet Výhra Hodnota výhry
18. 1. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
15. 2. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
15. 3. 2019 1 Nadstandardní byt 13 000 000 Kč
19. 4. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
17. 5. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
21. 6. 2019 1 Nadstandardní byt 13 000 000 Kč
19. 7. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
16. 8. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
18. 10. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
15. 11. 2019 1 Land Rover Discovery 2 000 000 Kč
20. 12. 2019 1 Nadstandardní byt 13 000 000 Kč
27. 12. 2019 ? Nerozhodnuto, dle výše fondu
Eurojackpot systém

Systémová hra Eurojackpot je kombinační sázka na více čísel.
Můžete vybírat z 5 až 10 čísel pro první osudí a 2 až 10 čísel pro druhé osudí.
Cena sázky se násobí počtem možných kombinací.
Ceník systémových sázek si můžete prohlédnout zde.

Evropské státy provozující Eurojackpot

Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Holandsko, Chorvatsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

SAZKA kontakt

Kompletní pravidla najdete v herním plánu od strany 19.

Barrierefreiheit

Erklärung zur Barrierefreiheit

Die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG ist bemüht, ihre Website im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1) barrierefrei zugänglich zu machen.

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Internetseite www.eurojackpot.de und ihre Unterseiten.

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Diese Website ist mit der Verordnung BITVNRW vom 18. Juni 2019 vollständig vereinbar.

Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung wurde am 15. September 2020 erstellt.

Diese Erklärung wurde auf Basis einer durchgeführten Bewertung mit Hilfe des Tools von AC-Check Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA)) von WestLotto erstellt.

Feedback und Kontaktangaben

Sollten Ihnen etwaige Mängel in Bezug auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen auffallen, können Sie sich über das Kontaktformular an unseren Kundenservice wenden, um Ihre Hinweise und Anregungen zu teilen.

Bitte beachten Sie, dass mit dem Absenden des Formulars die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ggf. an die zuständige Abteilung von WestLotto übermittelt und zur Beantwortung der Anfrage verwendet werden. Lesen Sie hierzu bitte auch unsere Datenschutzhinweise.

Durchsetzungsverfahren

Wir bemühen uns Ihre Anfragen innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel maximal 6 Wochen) zu beantworten. Wenn Sie keine Antwort erhalten oder mit der Antwort ganz oder teilweise unzufrieden sind, können Sie sich an die Ombudstelle bei der Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung des Landes Nordrhein-Westfalen wenden. Die Ombudsstelle wird Ihren Fall prüfen und versuchen im Rahmen eines Ombudsverfahrens nach BGG NRW § 10d eine Lösung herbeizuführen.

oder über das Kontaktformular der Ombudsstelle Nordrhein-Westfalen.

Eurojackpot Joker

Игра в Joker идентична игре, разыгрываемой в Vikinglotto, также может быть разыграна в Eurojackpot. Эта игра часто именуется Friday Joker (пятничный джокер), в то время как игра Vikinglotto именуется Wednesday Joker (джокер в среду).

Для того, чтобы играть, выберите числа от 0 до 9. Одно и то же число можно выбирать несколько раз. Вы выиграете приз, угадав цифры случайно генерируемого числа Joker в той же позиции. Игра разыгрывается в каждой участвующей стране отдельно, в каждой стране генерируется своя собственная выигрышная серия Joker и выплачиваются свои собственные призы.

Вы можете играть в Joker вместе с Eurojackpot в Финляндии, Исландии и Латвии. В других странах, таких как Норвегия, Швеция и Дания, Joker разыгрывается вместе с Vikinglotto и не может разыгрываться вместе с Eurojackpot. Посетите страницу Joker для более подробной информации.

Интересные факты

Первый розыгрыш Eurojackpot состоялся 23 марта 2012 г., в котором приняли участие семь стран: Дания, Эстония, Финляндия, Италия, Нидерланды и Словения. Последней в 2017 г. присоединилась Польша, став 18-ой участвующей страной.

Первоначально не было отдельного лимита джекпота, однако он мог переходить только в течение 12 последовательных розыгрышей до того, как будет выигран. В связи с этим сумма джекпота не могла подниматься до высоких значений, поэтому в феврале 2013 г. этот способ был заменен на определенный лимит в размере 90 млн евро.

Slowenien

Herzlichen Glückwunsch!

Slowenischer Eurojackpot-Tipper gewinnt 21 Millionen Euro

Beim europäischen Song-Contest hätte es geheißen «Twelve points for Slovenia». Bei Eurojackpot, der Lotterie von 14 europäischen Ländern, brachte die Ziehung am Nikolaustag 06.12.2013 fantastische 21 Millionen Euro für einen Glückspilz aus Slowenien. Es ist das erste Mal in der 21-monatigen- Geschichte von Eurojackpot, dass der Hauptgewinn nach Slowenien geht. Mit den Zahlen 1-8-18-25-47 und den beiden Eurozahlen 2 und 7 eroberte ein Slowene die Gewinnklasse 1.

Die 21.047.334,80 Euro sind das Gewinnereignis schlechthin in der seit rund 20 Jahren unabhängigen kleinen Republik zwischen Alpen und Adria, so bekundete die Lottogesellschaft Loterija Slovenije in Ljubljana gegenüber WestLotto in Münster.

Comparison between Eurojackpot and EuroMillions

Not sure what the difference is between Eurojackpot and EuroMillions? The two lotteries are highly popular across a combined 26 European countries, with millions of players winning prizes each week. You can find a comparison of the draws below:

5 from 50 and 2 from 10 Game Format 5 from 50 and 2 from 12
€10 million Minimum Jackpot €17 million
€90 million Highest Ever Jackpot €200 million
18 Participating Countries 9
1 in 26 Overall Odds of Winning a Prize 1 in 13
1 in 95,344,200 Odds of Winning Jackpot 1 in 139,838,160
Friday21:00 EET (19:00 GMT) Drawn Tuesday and Friday21:00 CET (20:00 GMT)
Eurojackpot Results Results EuroMillions results

Требования к игрокам

Для участия есть некоторые правила, которые стоит соблюдать во время розыгрыша призов лотереи «Eurojackpot». Ознакомьтесь с ними перед тем, как приступить к борьбе за свои миллионы.

Совершеннолетие

Чтобы принять участие в игре «Eurojackpot», вам не обязательно находится на территории страны розыгрышей. Главное требование организаторов лотереи — совершеннолетие. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, строго запрещается принимать участие в розыгрыше призов. 

Один билет – один победитель

На один билет приходится только один победитель. Но единственный билет — не обязательное требование. Это не значит, что вы должны покупать всего один билет. Больше билетов – больше реальных возможностей получить джекпот. В случае победы всех билетов вы сможете забрать выигрыш только от одного из них на выбор.

Лотерея без налогов онлайн

Если вы покупаете билет через интернет, то выигрыш приходит вам на счет моментально и без сбора налогов. Поэтому покупать билет онлайн намного выгоднее. Учитывайте данный факт при покупке билета. Кто, если не вы, станет миллионером за несколько минут? Всего лишь перейдите по указанной ссылке, и вы осуществите свою мечту.

Распределение выигрышей

Для того, чтобы победителей в «ЕвроДжекпот» было больше, существуют многоуровневые выигрыши. Счастливчики могут выиграть джекпот, а последующие этапы принесут игрокам билетов более 8 000 000 евро.

Оцените статью