Статистика лотереи пауэрбол сша

Powerball – обзор самой мощной лотереи америки

Number Frequency

Number Draw Frequency
No.

Freq.

Freq. Last Drawn
1 71 Sep 10, 1997
2 64 Oct 11, 1997
3 63 Aug 30, 1997
4 61 Jul 19, 1997
5 52 Oct 22, 1997
6 71 Oct 29, 1997
7 61 Oct 15, 1997
8 64 Sep 13, 1997
9 69 Oct 22, 1997
10 68 Oct 8, 1997
11 77 Oct 29, 1997
12 58 Sep 24, 1997
13 61 Oct 29, 1997
14 54 Oct 18, 1997
15 77 Oct 25, 1997
16 64 Oct 18, 1997
17 69 Aug 13, 1997
18 60 Oct 1, 1997
19 64 Oct 18, 1997
20 56 Oct 11, 1997
21 65 Oct 18, 1997
22 70 Nov 1, 1997
23 71 Oct 25, 1997
24 69 Oct 25, 1997
25 67 Nov 1, 1997
26 74 Oct 29, 1997
27 70 Aug 9, 1997
28 72 Nov 1, 1997
29 59 Aug 30, 1997
30 49 Jul 30, 1997
31 66 Oct 4, 1997
32 52 Oct 29, 1997
33 61 Nov 1, 1997
34 64 Oct 15, 1997
35 78 Oct 25, 1997
36 72 Oct 1, 1997
37 47 Nov 1, 1997
38 63 Aug 27, 1997
39 63 Sep 24, 1997
40 58 Oct 22, 1997
41 61 Sep 27, 1997
42 67 Oct 11, 1997
43 61 Oct 22, 1997
44 65 Oct 1, 1997
45 62 Sep 13, 1997
Powerball Draw Frequency
No.

Freq.

Freq. Last Drawn
1 16 Jul 19, 1997
2 9 Sep 21, 1996
3 13 Oct 11, 1997
4 10 May 7, 1997
5 10 Aug 10, 1996
6 16 Oct 18, 1997
7 9 Feb 15, 1997
8 10 Oct 15, 1997
9 20 Oct 1, 1997
10 21 Aug 6, 1997
11 15 Oct 8, 1997
12 24 Aug 9, 1997
13 14 May 24, 1997
14 7 Jul 12, 1997
15 9 Feb 10, 1996
16 12 Jun 25, 1997
17 10 May 31, 1997
18 14 Sep 17, 1997
19 16 Aug 27, 1997
20 12 Nov 1, 1997
21 9 Nov 16, 1996
22 15 Sep 13, 1997
23 9 Aug 20, 1997
24 14 Oct 22, 1997
25 6 Mar 29, 1997
26 20 Jul 24, 1996
27 13 Jan 25, 1997
28 13 Oct 4, 1997
29 16 Sep 6, 1997
30 8 Oct 25, 1997
31 11 Apr 19, 1997
32 7 Apr 30, 1997
33 13 Sep 20, 1997
34 12 Jan 18, 1997
35 14 May 10, 1997
36 11 May 17, 1997
37 17 Oct 29, 1997
38 10 Jul 2, 1997
39 11 Sep 28, 1996
40 14 Jun 4, 1997
41 9 Sep 9, 1995
42 18 Sep 3, 1997
43 14 Jun 21, 1997
44 14 Jan 1, 1997
45 13 Dec 21, 1996

Common Numbers

Most Common Winning Numbers
No.

Freq.

Days ago

Freq. Days ago Last Drawn
23 56 8 Nov 4, 2020
32 54 8 Nov 4, 2020
64 49 64 Sep 9, 2020
61 49 110 Jul 25, 2020
69 48 71 Sep 2, 2020
Most Common Winning Powerballs
No.

Freq.

Days ago

Freq. Days ago Last Drawn
24 30 12 Oct 31, 2020
21 28 64 Sep 9, 2020
18 27 5 Nov 7, 2020
13 25 1 Nov 11, 2020
6 23 19 Oct 24, 2020
Least Common Winning Numbers
No.

Freq.

Days ago

Freq. Days ago Last Drawn
46 27 141 Jun 24, 2020
34 27 89 Aug 15, 2020
51 27 57 Sep 16, 2020
35 28 106 Jul 29, 2020
4 29 71 Sep 2, 2020
Least Common Winning Powerballs
No.

Freq.

Days ago

Freq. Days ago Last Drawn
16 14 173 May 23, 2020
15 17 421 Sep 18, 2019
12 17 358 Nov 20, 2019
17 17 162 Jun 3, 2020
7 17 68 Sep 5, 2020
Оцените статью